NEWS

ニュース

一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会 (ASA)様とパートナーシップ協定を締結しました!

弊社が一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会 (ASA)様とパートナーシップ協定を締結しました!

2023年9月7日の建通新聞(全国版)にも掲載されました!